Vesti

Lenovo ostvario značajan rast prihoda

Kompanije Lenovo beleži nove uspehe

Kompanija Lenovo danas je objavila finansijske rezultate za kvartal koji se završio 30. septembra 2017. godine. U ovom periodu, prihod kompanije iznosio je 11,8 milijardi dolara, što predstavlja porast od 5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, i 18 odsto u odnosu na prvi fiskalni kvartal. Porast prihoda ostvaren je u sve tri poslovne jedinice, u oblasti data centara, mobilnih uređaja i PC računara i pametnih uređaja, čime je kompanija pokazala da uspešno sprovođenje njene strategije u 3 koraka donosi konstantan uspeh, pri čemu se finansijski rezultati poboljšavaju iz kvartala u kvartal. U drugom fiskalnom kvartalu, dobit pre oporezivanja je porasla za čak 104 miliona dolara, što predstavlja veliki napredak u odnosu na gubitak koji je ostvaren u prethodnom kvartalu.

Budući da su novi Moto telefoni ostvarili dobre rezultate na svim velikim tržištima, poslovna jedinica kompanije Lenovo za mobilne telefone (MBG) takođe je ostvarila povećanje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je veliki broj isporuka ostvaren u Zapadnoj Evropi, Severnoj i Latinskoj Americi, što je rezultiralo stabilnim ukupnim rastom prihoda već treći uzastopni kvartal.

Lenovo je takođe uspostavio saradnju sa kompanijom Fujitsu, koja podrazumeva zajedničko korišćenje resursa, pri čemu će Fujitsu doprineti ovoj saradnji svojim iskustvom u prodaji i podršci klijentima, kao i sektoru proizvodnje, istraživanja i razvoja, dok će Lenovo koristiti svoju prisutnost i veličinu na globalnom tržištu da dopre do što većeg broja korisnika.

Budući da Lenovo kao kompanija uvek traži prilike za saradnju i nova partnerstva, naročito na ključnim tržištima, ovo novo partnerstvo će joj omogućiti da ojača svoju poziciju na tržištu i ostvari konstantan rast.

Bruto zarada kompanije povećala se za 0,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 1,6 milijardi američkih dolara, što je porast od 18,2 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Bruto marža porasla je za 13,7 odsto. Osnovna zarada po akciji iznosila je 1,26 američkih, odnosno 9,85 hongkongških centi.

Šta ti misliš? Komentariši!

Samo trenutak, učitavam komentare...